Nasıl Üretiliyor?

 

 

 

 

 

TÜKETİCİLERE DUYURU

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda, firmamızca piyasaya arz edilen Kernel marka 6W Led ampulde, 17.11.2017 tarihinde TSE tarafından yapılan testlerde:

a. İşaretleme maddesindeki “Anma Gerilim Aralığı” , “Yanma pozisyonu” ve “lamba akımı” bilgilerinin eksikliği

b. Aralarında değiştirilebilirlik maddesindeki IEC 6006-3 e uygun olarak mastarlarla kontrol maddesine aykırılık tespit edilmiştir.

İlgili Bakanlıkça bu durumun web sitemizde yayınlanması ve risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesi talimatı alınmış olmakla, bahsi geçen ürünü elinde bulunduran kullanıcı ve bayilerimizin ürünleri bedeli mukabilinde firmamıza iade etmeleri gerekmektedir.

 

1
WhatsApp Satış Hattı
Powered by